Terms of Service & Disclaimer Tyto webové stránky vám nabízejí širokou škálu informací, které jsou pravidelně aktualizovány. Tyto informace můžete uložit a také vytvořit odkazy na tyto stránky. Při propojení s komerčními poskytovateli musí být naše webové stránky jedinou součástí úvodního okna. Informace nelze měnit nebo kopírovat. | This website offers you a wide range of Information that is regularly updated. You can save this information as well as create links to these pages. When linking with commercial providers, our website has to be the only constituent part of the opening window. The information is not allowed to be altered or copied.

 

 

Terms of Service & Disclaimer

Česky - Czech English - United Kingdom English - United States English - Australia

 

Ochrana údajů, sběr dat a autorská práva

 

Odpovědnost za obsah

R.E.P. FILM a ERASOFT by Vám rádi poděkovali za Vaši návštěvu na této webové stránce. Ačkoliv je obsah našich webových stránek sestavován s velkou péčí, nemůžeme nést záruku za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. R.E.P. FILM ani ERASOFT proto nepřejímají žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo či nepřímo na základě použití této webové stránky. Jestliže R.E.P. FILM nebo ERASOFT poskytují odkazy na webové stránky třetích stran (hypertextové odkazy), nekladou tím jakýkoli nárok na jejich vlastnictví ani na jejich obsah. R.E.P. FILM ani ERASOFT dále nejsou zodpovědní za dostupnost těchto webových stránek ani za jejich obsah. Používání hypertextových odkazů na tyto webové stránky je na vlastní riziko uživatele. Návštěvou a užíváním těchto webových stránek souhlasí uživatel s následujícími podmínkami ochrany údajů, sběru dat, užitím služby cookies a autorsky chráněného obsahu.

 

Autorská práva a duševní vlastnictví

Všechny texty, fotografie, grafika, datové audio a video soubory podléhají zákonu o autorských právech a dalším zákonům řídícím ochranu duševního vlastnictví. Obsah této webové stránky nesmí být bez výslovného písemného povolení vlastníka kopírován, rozšiřován, měněn ani poskytován třetím stranám. Názvy produktů R.E.P. FILM a ERASOFT požívají dle autorského zákona ochrany jako registrované ochranné známky nebo ochranné známky.

 

Ochrana osobních údajů

R.E.P. FILM ani ERASOFT neshromažďují v rámci provozu těchto webových stránek osobní údaje, které by podléhaly ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Bezpečnostní opatření

R.E.P. FILM a ERASOFT neustále upravuje svá technická a organizační bezpečnostní opatření podle současné situace s cílem chránit poskytovaná data před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob.

 

Prohlášení o ochraně údajů pro použití služby YouTube

Na našich webových stránkách používáme Pluginy z webu YouTube. Místo je provozováno společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některý z našich webů s podporou služby YouTube, budete připojeni na servery YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Když jste přihlášeni k účtu YouTube, povolíte službě YouTube přímo mapovat své chování při surfování na váš osobní profil. Tím se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube.

 

Prohlášení o ochraně dat pro používání Map Google

Tyto webové stránky používají API služby Mapy Google pro vizuální zobrazení geografických informací. Mapy Google jsou provozovány společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Když používáte Mapy Google, informace o používání tohoto webu včetně vaší IP adresy jsou přenášeny a uloženy na serveru, který patří společnosti Google v USA. Používáním této webové stránky potvrzujete, že v tomto ohledu souhlasíte se záznamem, zpracováním a používáním automaticky sbíraných dat společností Google, některého z jejích zástupců nebo dodavatelů třetích stran.

Podmínky použití služby Mapy Google naleznete v Podmínkách služby Map Google <https://www.google.com/help/terms_maps.html>.

Podrobné informace naleznete v centru pro ochranu dat společnosti Google:

Transparentnost a volba
http://www.google.com/policies/privacy/#infochoices a
Politika ochrany dat
http://www.google.com/policies/privacy/

Služba Google Maps je možné jednoduše deaktivovat a zabránit tak přenosu vašich dat na Google deaktivací JavaScriptu ve vašem prohlížeči. V tomto případě však nebudete moci zobrazení mapy použít."

 

Prohlášení o ochraně dat pro použití pluginů Facebook (jako tlačítko)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Můžete rozpoznat pluginy na Facebooku pomocí loga Facebook nebo tlačítka Like na naší stránce. Přehled pluginů Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook bude informován, že jste navštívili náš web s vaší IP adresou. Pokud klepnete na tlačítko Facebook Like, když jste přihlášeni ke svému účtu Facebook, můžete propojit obsah našich stránek s profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojit návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom poukázali na to, že jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ao jejich využití prostřednictvím Facebooku. Další informace naleznete v zásadách společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

Pokud nechcete, aby společnost Facebook spojila návštěvu našich stránek se svým uživatelským účtem Facebook, odhlaste se prosím z uživatelského účtu Facebook.

 

Prohlášení o ochraně údajů pro použití služby Twitter

Naše webové stránky využívají funkce služby Twitter, poskytované společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Pomocí služby Twitter a funkce "retweet" budou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a sdíleny s ostatními uživateli. Během tohoto procesu jsou informace přenášeny také na Twitter. Vezměte prosím na vědomí, že my jako poskytovatel obsahu těchto stránek nemáme znalosti informací obsažených v přenášených datech nebo jejich využití na straně Twitteru. Další informace k tomuto tématu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavení nastavení ochrany soukromí na Twitteru lze změnit v nastavení účtu na adrese: http://twitter.com/account/settings.

 

Prohlášení o ochraně dat pro použití komponent Vimeo

Na našich webových stránkách používáme komponenty od společnosti Vimeo. Služba Vimeo je služba Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která je vybavena takovou komponentou, způsobí, že váš prohlížeč stahuje příslušné zobrazení komponenty Vimeo. Pokud navštívíte naše webové stránky při současném přihlašování do Vimeo, Vimeo používá informace shromážděné komponentou, aby přesně zjistila, které webové stránky jste navštívili, a tyto informace přidá k vašemu osobnímu účtu Vimeo. Pokud kliknete na tlačítko "Play" nebo uveřejníte příslušné komentáře, budou tyto informace odeslány do vašeho osobního uživatelského účtu u společnosti Vimeo a uloženy tam. Navíc informace, které naznačují, že jste navštívili náš web, budou předány společnosti Vimeo. To se děje bez ohledu na to, zda kliknete například na komentáře komponenty / příspěvky nebo ne.

Pokud byste chtěli tomuto přenosu a Vimeo zabránit ukládání údajů o vás a vašich aktivitách na našich webových stránkách, musíte se před příchodem na naše webové stránky odhlásit. Oznámení o ochraně soukromí společnosti Vimeo poskytuje další informace o této skutečnosti, zejména pokud jde o shromažďování a využívání údajů společností Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Integrací videí Vimeo jsme schopni prezentovat videa, která jsme vybrali z platformy Vimeo. Domníváme se, že to je náš legitimní zájem o integraci jednotlivých videí Vimeo. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je tedy čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Berte prosím na vědomí, že služba Vimeo může používat službu Google Analytics a že máte možnosti odhlášení pro službu Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) nebo můžete upravit nastavení společnosti Google pro použití údaje pro marketingové účely (https://adssettings.google.com).

 

Prohlášení o ochraně dat pro použití Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Cílem reCAPTCHA je ověřit, zda údaje zadané na našich webových stránkách (např. V kontaktním formuláři) provádí osoba nebo automatizovaný program. Pro tento účel reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka na webových stránkách pomocí různých vlastností. Analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webu přistupuje na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, délku návštěvy návštěvníka webu nebo pohyb myši uživatele). Údaje shromážděné v rámci analýzy jsou předány společnosti Google.

ReCAPTCHA analýzy probíhají zcela v pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni, že probíhá analýza.

Základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých online nabídek před nesprávnou automatizovanou špionáží a SPAMem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících linkách: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy a https://www.google.com/recaptcha /intro/android.html.

 

Prohlášení o ochraně dat pro použití služby Google Analytics

Tento web používá funkce webové analýzy Google Analytics poskytované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované cookie o používání tohoto webu jsou obecně převedeny na server Google v USA a uloženy tam.

Další informace o tom, jak se služba Google Analytics zabývá daty uživatelů, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Plugin prohlížeče

Zabránění ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; nicméně bychom rádi upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit v sledování dat vygenerovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webových stránek (včetně vaší adresy IP) a zpracováváním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici v rámci následujícího odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Námitka proti sběru dat

Sběr dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Je nastaven cookie opt-out, který zabraňuje shromažďování vašich dat při návštěvě těchto stránek: Zakázat službu Google Analytics

Anonymní IP

Na této webové stránce používáme funkci "Aktivace anonymizace IP". To znamená, že společnost Google zkrátí vaši adresu IP v členských státech Evropské unie nebo jiných stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa převedena na server Google v USA a zkrácena tam. Jménem provozovatele těchto webových stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a využíváním internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP poskytovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

 

Marketing, optimalizace a cookies

Data jsou na této webové stránce shromažďována a ukládána pro účely marketingu a optimalizace pomocí technologií od společností Google (www.google.com), Facebook (www.facebook.com) a Twitter (www.twitter.com).

Z těchto dat je možno vytvářet uživatelské profily pod fiktivními jmény. Za tímto účelem je možno používat cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány v dočasném úložišti internetového prohlížeče návštěvníka webové stránky. Cookies umožňují identifikaci tohoto internetového prohlížeče.

Bez samostatně uděleného souhlasu návštěvníků webové stránky nebudou shromážděná data použita pro jejich osobní identifikaci ani pro jejich spojení s fiktivními jmény. Se sběrem a ukládáním dat je možno kdykoli na webové stránce vyjádřit nesouhlas s okamžitým účinkem.

Využití cookies některých poskytovatelů můžete deaktivovat přímo zde:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, U.S.A.)
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V
 • Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, U.S.A.)
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F
 • Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, U.S.A.)
 • Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND), VAT IE9803175Q
 • Vimeo LCC (555 West 18th Street, New York, New York 10011, U.S.A.)
 • AdCash ESTONIA (Kentmanni 4, 10116 Tallinn, Estonia)
 • AdCash SPAIN (Carrer Mare de Déu dels Desemparats 3, Local D 08012 Barcelona, Spain)
 • Bpath Networks LTD (Advanced Technologies Center, Post Office Box 15018, Haifa, 31905, Israel)
 • BidVertiser (Main Data Center, 150 South 1st ST, San Jose, CA 95113, USA)

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:

Google, Inc.:
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook, Inc.:
https://www.facebook.com/about/privacy/update

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter, Inc.:
https://help.twitter.com/en/safety-and-security#ads-and-data-privacy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Vimeo, Inc:
https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/cookie_policy

AdCash.com:
https://adcash.com/legal/#terms

BidVertiser.com:
https://www.bidvertiser.com/privacy

 

Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu ERASOFT a R.E.P. FILM nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).

 

Právo na důvěrnost komunikací

V souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění mají uživatelé právo odmítnout ukládání údajů nebo získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních uživatelů. Uživatel může kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním údajů postupem popsaným v těchto podmínkách.

 


 

Imprint

 

Managing Director (authorized to represent)

Erik Schmuck DiS.

 

Concept, Design & Programming
ERASOFT & R.E.P. FILM
Na Valticke 700/67 | 691 41 Breclav | Czech Republic - European Union
Web: http://www.erasoft.info | http://www.repfilm.eu

 

Publisher
R.E.P. FILM

Na Valticke 700/67

691 41 Breclav, Czech Republic

Phone: +420 722 37 88 22
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Legal venue: Breclav
 • VAT-No. CZ26587106

 

Liability

This website offers you a wide range of Information that is regularly updated. You can save this information as well as create links to these pages. When linking with commercial providers, our website has to be the only constituent part of the opening window. The information is not allowed to be altered or copied.


When corresponding with us via email, you should note that emails are only secure to a certain extent and only if an appropriate encryption is used, that can guarantee the privacy of your email as well as the security of a reply. Encryption programs will only be used where they are expressly requested. By sending an email to us you acknowledge that you have been made aware of and have accepted the risks.

R.E.P. FILM accepts no responsibility for the currency, comprehensiveness or quality of the information displayed on these pages. All free offers are not binding and can be changed, extended, revoked or not published at any time and without notice.

The published links are researched with the utmost care. We have no influence on the current and future composition of the content in any of the linked pages. We are furthermore not responsible for the content of any linked websites and do not seek to make any of the content our own. The provider of the website alone carries the responsibility for any content that is illegal, wrong or incomplete as well as responsibility for the use or not-use of the displayed information. A person who simply displays a link cannot be held liable. Responsibility for the display of external links can only be accepted if we have actual knowledge of them i.e. knowledge of the possible illegal content and only if it would have been technically possible and realistic to prevent their use. Should you come across an external link that contains content or design that warrants address or if the supplied web address does not work, then please inform us via email of this problem so that we can check the displayed link.

 

Copyright

All texts, photos, graphics, audio and video datasets are subject to copyright law and other laws governing the protection of intellectual property. The contents of this website may not be copied, disseminated, changed or disclosed to third parties without express permission.

 

Data protection

R.E.P. FILM nor ERASOFT does not collect personal data in the course of the operation of these websites, which would be subject to protection under Act No. 101/2000 Coll. on the Protection of Personal Data, as amended.

We operate in accordance with the provisions in the BDSG (Federal Data Protection Act). To this end, all employees are regularly trained in accordance with § 5 of the BDSG and placed under an obligation in respect of data secrecy.

 

Data protection declaration for the use of YouTube

Our website uses Plugins from Google’s YouTube site. The site is operated by YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. If you visit one of our YouTube-enabled sites, you will be connected to YouTube’s servers. The YouTube server is informed which of our pages you have visited. When you are logged in to your YouTube account, you enable YouTube to directly map your surfing behaviour to your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

 

Data Protection Declaration for the Use of Google Maps

This website uses Google Maps API to visually present geographical information. Google Maps is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

When you use Google Maps, information about the use of this website, including your IP address, is transmitted to and stored on a server belonging to Google in the USA. By using this website you confirm that in this regard you are in agreement with the recording, processing and use of your automatically collected data by Google, one of its representatives, or third-party suppliers.

The terms of use for Google Maps can be found under Terms of Service for Google Maps <https://www.google.com/help/terms_maps.html>.

Full details can be found in Google’s data protection centre:

Transparency and Choice
http://www.google.com/policies/privacy/#infochoices and
Data Protection Policy
http://www.google.com/policies/privacy/

It is possible to simply deactivate the Google Maps service and thus prevent the transfer of your data to Google by deactivating JavaScript in your browser. However, in this case you will be unable to use the map view.”

 

Data protection declaration for the use of Facebook plugins (Like Button)

On our pages, plugins from the social network Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, are integrated. You can recognize the Facebook plugins by the Facebook logo or the Like button on our page. An overview of the Facebook plugins can be found here: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

When you visit our pages, the plugin creates a direct connection between your browser and the Facebook server. Facebook will be informed that you have visited our site with your IP address. If you click the Facebook Like button while you are logged in to your Facebook account, you can link the content of our pages to your Facebook profile. This allows Facebook to associate the visit of our pages with your user account. We would like to point out that as a provider of the pages we do not receive any knowledge of the content of the transmitted data as well as their use by Facebook. For more information, see Facebook’s data policy at https://www.facebook.com/policy.php.

If you do not want Facebook to associate the visit of our pages with your Facebook user account, please log out of your Facebook user account.

 

Data protection declaration for the use of Twitter

Our website uses functions of the service Twitter, provided by Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
By using Twitter and the “retweet” function, the web pages you visit will be linked to your Twitter account and shared with other users. During this process, information is also transmitted to Twitter. Please note that we as the content provider of these pages do not have knowledge of the information contained in the data transferred or of its usage on the part of Twitter. Additional information on this subject is available in Twitter’s privacy policy at http://twitter.com/privacy. Your privacy settings on Twitter can be changed in the account settings at: http://twitter.com/account/settings.

 

Data protection declaration for the use of Vimeo components

We use components from Vimeo on our website. Vimeo is a service of Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Every time you visit our website, which is equipped with such a component, the component causes your browser to download a corresponding display of the Vimeo component. If you visit our website whilst being logged into Vimeo at the same time, Vimeo uses the information collected by the component to identify exactly which website you are visiting and matches this information to your personal Vimeo account. If you click on the “Play” button or post relevant comments, for example, this information will be sent to your personal user account with Vimeo and saved there. As well as this, the information indicating that you have visited our website will be forwarded to Vimeo. This happens regardless of whether you click on the component/post comments or not, for example.

If you would like to prevent this transmission and Vimeo saving data about you and your activities on our website, you will need to log out of Vimeo before visiting our website. Vimeo’s privacy notice provides more information on this, in particular with regard to the collection and usage of data by Vimeo: https://vimeo.com/privacy

By integrating Vimeo videos, we are able to present videos we have selected from the Vimeo platform. We consider this to be our legitimate interest in the integration of individual Vimeo videos. The legal basis for the processing of your personal data is therefore Art. 6 Para. 1 lit f GDPR.

Please note that Vimeo may use Google Analytics, and that you have opt-out options for Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) or can adjust the settings of Google for the use of data for marketing purposes (https://adssettings.google.com).

 

Data protection declaration for the use of Google reCAPTCHA

We use “Google reCAPTCHA” (hereinafter “reCAPTCHA”) on our websites. The provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

The aim of reCAPTCHA is to verify whether data being entered on our websites (e.g. in a contact form) is done by a person or by an automated program. For this purpose, reCAPTCHA analyses the behaviour of the visitor to the website using various characteristics. The analysis begins automatically as soon as the website visitor accesses the website. For the analysis, reCAPTCHA evaluates various information (e.g. IP address, length of visit of the website visitor or the mouse movements of the user). Data collected as part of the analysis are passed on to Google.

The reCAPTCHA analyses run entirely in the background. Website visitors are not informed that an analysis is taking place.

The basis for processing the data is Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in protecting its online offers from improper automated spying and SPAM.

You can find more information about Google reCAPTCHA as well as Google’s privacy policy by clicking on the following links: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Data protection declaration for the use of Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics, provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics uses so-called “Cookies”. These are text files that are stored on your computer and enable an analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is generally transferred to a Google server in the USA and stored there.

For more information about how Google Analytics deals with user data, see the Google data privacy statement:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Browser Plugin

You can prevent cookies from being saved by setting your browser software accordingly; however, we would like to point out that in this case you may not be able to fully utilize all the functions of this website. In addition, you can prevent Google from tracking the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plugin available under the following link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Objection against data collection

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie is set that prevents your data from being collected when you visit this site: Disable Google Analytics

IP anonymization

We use the “Activation of IP anonymization” function on this website. This means that Google will truncate your IP address within member states of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transferred to a Google server in the US and abbreviated there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your usage of the website, to compile reports on website activity, and to provide other services related to website usage and internet usage to the website operator. The IP address provided by your browser as part of Google Analytics will not be merged with other Google data.

 

Security measures

R.E.P. FILM and ERASOFT is continuously adapting the technical and organisational security measures to the current circumstances to protect the data provided against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorised persons.

 

Cookies

Usage profiles can be produced from this data under a fictitious name. Cookies can be used for this purpose. Cookies are small text files which are stored locally in the temporary storage of the Internet browser of the website visitor. The cookies enable the identification of the Internet browser.

Without the separately granted consent of the website visitors, the data collected with the help of Facebook, Google and Twitter will not be used to identify them personally or bring them together with fictitious names. The data collection and storage may be objected to at any time on the Facebook, Google and Twitter website with immediate effect.

You can deactivate some of the cookies of some providers right here:

Collected cookies are processed by other processors:

 • Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, U.S.A.)
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V
 • Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, U.S.A.)
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F
 • Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, U.S.A.)
 • Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND), VAT IE9803175Q
 • Vimeo LCC (555 West 18th Street, New York, New York 10011, U.S.A.)
 • AdCash ESTONIA (Kentmanni 4, 10116 Tallinn, Estonia)
 • AdCash SPAIN (Carrer Mare de Déu dels Desemparats 3, Local D 08012 Barcelona, Spain)
 • Bpath Networks LTD (Advanced Technologies Center, Post Office Box 15018, Haifa, 31905, Israel)
 • BidVertiser (Main Data Center, 150 South 1st ST, San Jose, CA 95113, U.S.A.)

The cookies are then processed by the processors in accordance with their terms and conditions, which can be found in the links below:

Google, Inc:
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook, Inc:
https://www.facebook.com/about/privacy/update

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter, Inc.:
https://help.twitter.com/en/safety-and-security#ads-and-data-privacy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Vimeo, Inc:
https://vimeo.com/privacy
https://vimeo.com/cookie_policy

AdCash.com:
https://adcash.com/legal/#terms

BidVertiser.com:
https://www.bidvertiser.com/privacy

 

By accepting these terms, you acknowledge that due to the fact that one of the site's services is publishing and disseminating information, this data can be further indexed by web search engines. These policies apply only to services provided by the ERASOFT and R.E.P. FILM not for services, personal data, and other third-party information published on websites that can be clicked through the service provider's website (so-called links to third-party websites).

 

Right to receive information

In accordance with § 34 and § 6 BDSG, users have the right to receive information free of charge about the personal data stored regarding them and to correct, block or have this information deleted if necessary. In this case, please contact ERASOFT - R.E.P. FILM, Erik Schmuck DiS., Na Valticke 700/67, 69141 Breclav, Czech Republic in writing.

 

 

YouTube QR Code

R.E.P. FILM | QR code & YouTube Channel - owner Erik Schmuck, DiS.

Visits & Traffic

Flag Counter